ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 ผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2566
สมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 ผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ด้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2565
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประจำปีการศึกษา 2564
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2564
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวนักเรียน
ใบสมัครเรียนแบบออนไลน์ ชั้น ม.4
ใบสมัครเรียนแบบออนไลน์ ชั้น ม.4
ลิงค์รับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนบ้นบัวราษฎร์บำรุง
ใบสมัครเรียนแบบออนไลน์ ชั้น ม.1
ยินดีตอนรับโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเดชา ศิริดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวริสรา ชินวงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
194 หมู่ 3 บ้านบัวใหญ่ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042973009 โทรสาร 042973129
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบ อนุสรณ์ คำจวง