ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา งานศิษย์เก่าและบุญประทายข้าวเปลือก เพื่อจัดหาเงินสมทบทุนจัดซื้อรถยนต์หกล้อให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ยินดีตอนรับโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชวลิต อวนป้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
194 หมู่ 3 บ้านบัวใหญ่ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042973009 โทรสาร 042973129
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบ อนุสรณ์ คำจวง