ประชุมผู้ปกครอง
ทำบุญครบรอบ 45 ปี
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6
อบรม นร แกนนำ เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมวันคริสต์มาส
การดำเนินงานนักเรียนยากจนพิเศษ
พิธีถวายราชสดุดี
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ลอยกระทง 2565
อบรมสถานศึกษาปลอดภัย
ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
ยินดีต้องรับผู้อำนวยการคนใหม่
พิธีแสดงมุทิตาจิต
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่ายวิชาการ บ.ร.
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันสุนทรภู่รำลึกและวันภาษาไทย
เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
แห่เทียนพรรษา
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ศึกษาดูงาน รร สกลนครพัฒนศึกษา
เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
บำเพ็ญประโยชน์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
เข้าค่ายธรรมะ
วันงดสูบบุหรี่โลก
ต้อนรับผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเดชา ศิริดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวริสรา ชินวงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
194 หมู่ 3 บ้านบัวใหญ่ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042973009 โทรสาร 042973129
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบ อนุสรณ์ คำจวง