ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ศึกษาดูงาน รร สกลนครพัฒนศึกษา
เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
บำเพ็ญประโยชน์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
เข้าค่ายธรรมะ
วันงดสูบบุหรี่โลก
ต้อนรับผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชวลิต อวนป้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวริสรา ชินวงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
194 หมู่ 3 บ้านบัวใหญ่ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042973009 โทรสาร 042973129
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบ อนุสรณ์ คำจวง