การดำเนินงานนักเรียนยากจนพิเศษ
เขียนเมื่อ  6 ธ.ค. 2565
วันอังคาร ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานเงินอุดหนุนในระบบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเดชา ศิริดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวริสรา ชินวงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
194 หมู่ 3 บ้านบัวใหญ่ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042973009 โทรสาร 042973129
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบ อนุสรณ์ คำจวง