ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน


ชื่อ-สกุล : นางสาวกานต์ธีรา รัตนประเสริฐ
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นายสุวรรณ บุญศรีภูมิ
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นางสาวภิรมย์ลักษณ์ ผากงคำ
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริกร กลยนีย์
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นางนวลละออง ดวงชาทม
เบอร์โทร :
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเดชา ศิริดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวริสรา ชินวงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องFaceBook

Fatal error: Call to a member function query() on resource in /home/bbracth/domains/bbr.ac.th/public_html/data/show_group.php on line 489