โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ด้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2565
เขียนเมื่อ  7 มี.ค. 2565
ประกาศจากประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2565
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0847925910 อ.ไพรวัลย์ นาขมิ้น หัวหน้าวิชาการ
ดังรายละเอียดตามรูปภาพ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเดชา ศิริดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวริสรา ชินวงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
194 หมู่ 3 บ้านบัวใหญ่ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042973009 โทรสาร 042973129
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบ อนุสรณ์ คำจวง