กลุ่มสาระศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวสินีเนตร หล้าจันทรา
เบอร์โทร :
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

ชื่อ-สกุล : นายพีระยุทธ หาญชนะ
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นางสาวกานต์ธีรา รัตนประเสริฐ
เบอร์โทร :
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเดชา ศิริดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวริสรา ชินวงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
194 หมู่ 3 บ้านบัวใหญ่ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042973009 โทรสาร 042973129
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบ อนุสรณ์ คำจวง