https://web.facebook.com/banbuarajbomrung

ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวนักเรียน   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แบบออนไลน์)   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (แบบออนไลน์)   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
ลิงค์รับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนบ้นบัวราษฎร์บำรุง   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (แบบออนไลน์)   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
คลิกเพื่ออ่านข่าวทั้งหมดต่อ >>

วารสารโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

สมุดเยี่ยม FaceBook

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชวลิต อวนป้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายควรคิด สัพโส
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายพิชิต นนตะเสน
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายรุ่งศักดิ์ วรดี
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางไพรวัลย์ นาขมิ้น
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
194 หมู่ 3 บ้านบัวใหญ่ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042973009 โทรสาร 042973129
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบ อนุสรณ์ คำจวง